CON/SPAN

CON/SPAN

STRUCTURI INGINEREȘTI ȘI DE ARTĂ REALIZATE DIN ELEMENTE PREFABRICATE

Profilul structurii prefabricate este selectat în funcție de gabarit și de capacitatea portantă. De fiecare data, se definesc următorii parametri caracteristici, pentru fiecare proiect individual: deschidere, înălțime, aria secțiunii transversale, grosimea elementului, tipul elementului prefabricat, lățime și armături. ViaCon România oferă suport deplin pentru proiectarea sistemului prefabricat CON/SPAN pentru poduri sau podețe și echipe de instalare foarte bine calificate, care vor realiza montajul sistemului pe șantier, la un nivel foarte ridicat al calității.

100

Ani

durabilitate

Suport și Asistență Tehnică din partea
ViaCon România S.R.L.

Profilul structurii prefabricate este selectat în funcție de
gabarit și de capacitatea portantă. De fiecare data, se
definesc următorii parametri caracteristici, pentru fiecare
proiect individual : deschidere, înălțime, aria secțiunii
transversale, grosimea elementului, tipul elementului
prefabricat, lățime și armături.
viaCon România oferă suport deplin pentru
proiectarea sistemului prefabricat CON/SPAN pentru
poduri sau podețe și echipe de instalare foarte bine
calificate, care vor realiza montajul sistemului pe
șantier, la un nivel foarte ridicat al calității.

CON/SPAN

Aplicații

poduri

pasarele

tuneluri

podețe

pasaje

depozite subterane

pasaje pentru animale

tuneluri pietonale

Portofoliu

Viacon

Alte produse